_________________MIEJSCE__wtymcojest

p_Hb 42,14-16

_krzyżyk_