_________________MIEJSCE__Otoczynięwszystkonowe

p_1 Krn 23

_krzyżyk_